Boendeavgifter 2023

Hagaro är ett privat seniorhem med allmännyttig status. Vi erbjuder:

Huvudbyggnaden

  • För tillfället finns två lediga, sanerade och vackra rum.
  • Priset på sanerade rum i huvudbyggnaden är 75€/m2

Annexet

  • Enkelrum 32,5-37m² med pentry och balkong.
  • Priset i annexet är 80€/m2.

Serviceavgift

  • Priset är 780€/månad. I den ingår städning av rummet, lakansbyte och tvätt av lakan var tredje vecka. Tvätt av "små" byke (personliga kläder) vilka kan tvättas i Hagaros maskin. Trygghetslarm, personal dygnet runt. Ledd gymnastik tre gånger/vecka, övriga fritidsprogram som ordnas. Veckoschema.

Kostavgiften

  • Avgiften 810€/månad, inkluderar morgonmål, lunch, eftermiddagskaffe, middag och kvällsmål.

Vård och serviceklasser

  • Från 1.1.2023 betalar alla som flyttar in till Hagaro vårdklass 1 (800€), de övriga vårdklasserna bestäms utgående från vård och servicebehovet. De görs sedan upp i samråd med en representant för Hagaro, egenvårdaren,  pensionären och/eller en anhörig.