Boendeavgifter 2023

Hagaro är ett privat seniorhem med allmännyttig status. Vi erbjuder:

Huvudbyggnaden

  • För tillfället finns tre lediga, sanerade och vackra rum lediga.
  • Nya priser för sanerade rum kommer inom kort. 

Annexet

  • Enkelrum 32-37m² med pentry och balkong till priset av 4015 €/mån

Serviceboendeavgift

I avgiften ingår hyra för rum, mat, städning, tvätt av linnekläder, trygghetsalarm samt personal dygnet runt. Det finns även gymnastik som leds av Hagaros fysioterapeut tre gånger / vecka.

Avgiftsbelagd tilläggsservice

Priset på den individuella vården och servicen är uppdelat i olika kategorier beroende på vårdbehovet. Exempel på tilläggsservice är daglig bäddning och tillsyn av rummet, hygienhjälp, daglig hjälp med av - och påklädning morgon och kväll, medicinövervakning, sårvård, tvättservice m.m. Läs mera här

Utgående från hurudant vårdbehovet är görs ett avtal upp tillsammans med en representant för Hagaro, pensionären och/eller en anhörig.