Boendeavgifter 2022

Hagaro är ett privat seniorhem med allmännyttig status. Vi erbjuder:

Huvudbyggnaden

  • Enkelrum på 20 m²  till priset av 2556 €/mån (rum med badrums-sanering 2644€)
  • Enkelrum på 24 m² till priset av 2680 €/mån
  • Dubblett på 33,5 m² till priset av 3381€/mån.

Annexet

  • Enkelrum 32-37m² med pentry och balkong till priset av 4015 €/mån

Serviceboendeavgift

I avgiften ingår hyra för rum, mat, städning, tvätt av linnekläder, trygghetsalarm samt personal dygnet runt. Det finns även gymnastik som leds av Hagaros fysioterapeut tre gånger / vecka.

Avgiftsbelagd tilläggsservice

Priset på den individuella vården och servicen är uppdelat i olika kategorier beroende på vårdbehovet. Exempel på tilläggsservice är daglig bäddning och tillsyn av rummet, hygienhjälp, daglig hjälp med av - och påklädning morgon och kväll, medicinövervakning, sårvård, tvättservice m.m. Läs mera här

Utgående från hurudant vårdbehovet är görs ett avtal upp tillsammans med en representant för Hagaro, pensionären och/eller en anhörig.