Rekrytering

Du som studerar inom området tag gärna kontakt om du önskar göra inhopp hos oss. 

Är du intresserad av att sommarjobba i kliniskt vård-arbete med äldre människor, eller inom kosthållet? 

Vi anställer 4-5 sommararbetare, gärna studerande inom området. Till kosthållet anställer vi en sommararbetare.                    

Tag då kontakt med oss, så berättar vi mera. 

 

Hälsningar

Carola Aspholm-Backman, verksamhetsledare                                               

Annika Granqvist, tf. personalansvarig