Rekrytering

Du sjukskötare / närvårdare som är du intresserad av att jobba med äldre människor, i en svenskspråkig miljö?                      

Tag då kontakt med oss, så berättar vi mera. 

 

Hälsningar

Carola Aspholm-Backman, verksamhetsledare                                               

Martina Meller, personalansvarig