Hagaros verksamhetsidé

 

Hagaro vill i förstahand erbjuda svenskspråkiga pensionärer möjlighet att bo

i hemlik miljö. Vi vill erbjuda ett tryggt boende med yrkeskunnig

personal dygnet runt samt helhetsinriktad omsorg enligt de

individuella behoven.

 

Vi vill erbjuda pensionärerna och deras anhöriga möjlighet att vara

med och påverka beslut gällande pensionären. Vi vill också ta

vara på de resurser pensionärerna har och uppmuntra till egen aktivitet.