Personal

Den ordinarie personalen uppgår till 22 personer inom vården, bestående av  5 sjukskötare, 15 närvårdare, 1 socionom samt en hälsovårdare som innehar vårdansvaret. Inom kosthållet jobbar 4 personer, 1 husmor, 2 kockutbildade och 1 köksbiträde. Dessutom jobbar på Hagaro en administrativ sekreterare. Personalen är närvarande 24 timmar i dygnet. Hagaros personal uppgår totalt till 30 personer.

Verksamhetsledaren ansvarar för den dagliga verksamheten.

.