Personal

Den ordinarie personalen uppgår till 30 personer inom vården, bestående av  7 sjukskötare, 22 närvårdare + 1 socionom samt en specialsjukskötare som innehar vårdansvaret. Inom kosthållet jobbar 4 personer, 1 husmor, 2 kockutbildade och 1 köksbiträde. Dessutom jobbar på Hagaro en administrativ sekreterare. Personalen är närvarande 24 timmar i dygnet. Hagaros personal uppgår totalt till 35personer.

Verksamhetsledaren ansvarar för den dagliga verksamheten.

.