Historik

 

Fruntimmersföreningen i Helsingfors r.f. är en av vårt lands äldsta välgörenhetsföreningar. Den grundades 1848 av ett antal damer för att lindra fattigdom och nöd i huvudstaden. Man talade om att avhjälpa den tysta nöden, pauvres honteux.

På föreningens initiativ tillkom stadens första barnkrubba, arbetarbostäder, arbetsstugor för kvinnor, soppkök, varma tvätthus samt barnhem och ett folkbibliotek som blev grunden till stadsbiblioteket. I slutet av 1920-talet började man inrikta verksamheten enbart till att gälla åldringsvård och 1927 öppnades vid Savilagatan föreningens första åldringshem. Föreningens huvuduppgift idag är att upprätthålla pensionärshemmet Hagaro i Norra Haga. Föreningen har ca 100 medlemmar och nya medlemmar är hjärtligt välkomna!