Service

Den månatliga boendekostnaden inkluderar hyra för rum, el, mat, trygghetsalarm, städning, tvätt av linnekläder. Färdig telefonanslutning finns att tillgå.  Konditionsgymnastik tre gånger i veckan ökar pensionärernas välbefinnande. Gymnastiken leds av en fysioterapeut. Dessutom finns det et digert övriga programutbud som bjuds, dessa leds av vår socionom.

 

Avgiftsbelagd tilläggsservice

Vårt populära serviceutbud innefattar bl.a.

 • Fysioterapeut finns på plats 3 gånger per vecka (enligt remiss, massage vid behov)
 • Frisör 2-3 gånger per vecka
 • Fotvårdare 1-2 gånger i månaden
 • Läkarmottagning erbjuds 1 gånger per månad
 • Sjukskötarmottagning
 • Medicinövervakning
 • Hjälp med hygien; dusch eller bastuhjälp
 • Sårvård
 • Daglig bäddning och tillsyn av rummet
 • Daglig hjälp med av - och påklädning morgon och kväll
 • Tvättservice

Utgående från hurudant vårdbehovet är görs ett avtal upp tillsammans med en representant för Hagaro, pensionären och/eller en anhörig.