Service

Den månatliga serviceboendekostnaden inkluderar hyra för rum, el, mat, trygghetsalarm, städning, tvätt av linnekläder. Anpassae gruppgymnastik tre gånger i veckan ökar pensionärernas välbefinnande. Gymnastiken leds av en fysioterapeut. Dessutom finns det ett digert utbud av övriga program, dessa leds av vår socionom.

 

Avgiftsbelagd tilläggsservice

Vårt populära serviceutbud innefattar bl.a.

  • Fysioterapeut finns på plats 3 gånger per vecka (enligt remiss, massage vid behov)
  • Frisör 1 gång per vecka  
  • Fotvårdare enligt överenskommelse
  • Läkarmottagning erbjuds 1-2 gånger per månad
  • Sjukskötarmottagning
  • Sårvård
  • Daglig hjälp med av - och påklädning morgon och kväll

Utgående ifrån hurudant vårdbehovet är görs ett separat avtal upp tillsammans med en representant för Hagaro, pensionären och/eller en anhörig.