Service

Den månatliga serviceboendekostnaden inkluderar hyra för rum, el, mat, trygghetsalarm, städning, tvätt av linnekläder. Anpassae gruppgymnastik tre gånger i veckan ökar pensionärernas välbefinnande. Gymnastiken leds av en fysioterapeut. Dessutom finns det ett digert utbud av övriga program, dessa leds av vår socionom.

 

Avgiftsbelagd tilläggsservice

Vårt populära serviceutbud innefattar bl.a.

 • Fysioterapeut finns på plats 3 gånger per vecka (enligt remiss, massage vid behov)
 • Frisör 2-3 gånger per vecka (under Covidbegränsningar endst enligt överenskommelse)
 • Fotvårdare enligt överenskommelse
 • Läkarmottagning erbjuds 1-2 gånger per månad
 • Sjukskötarmottagning 
 • Medicinövervakning
 • Hjälp med hygien; dusch eller bastuhjälp
 • Sårvård
 • Daglig bäddning och tillsyn av rummet
 • Daglig hjälp med av - och påklädning morgon och kväll
 • Tvättservice

Utgående ifrån hurudant vårdbehovet är görs ett separat avtal upp tillsammans med en representant för Hagaro, pensionären och/eller en anhörig.