Service

Den månatliga boendekostnaden inkluderar hyra för rum, el, mat, trygghetsalarm, städning, tvätt av linnekläder. Därutöver kan man få hjälp med dusch eller bastubad en gång i veckan, färdig telefonanslutning finns att tillgå.  Konditionsgymnastik tre gånger i veckan ökar pensionärernas välbefinnande. Gymnastiken leds av en fysioterapeut.

 

Avgiftsbelagd tilläggsservice

Vårt populära serviceutbud innefattar bl.a.

  • Fysioterapeut finns på plats 3 gånger per vecka (enligt remiss, massage vid behov)
  • Frisör 3 gånger per vecka
  • Fotvårdare 1-2 gånger i månaden
  • Läkarmottagning erbjuds 1 gånger per månad
  • Sjukskötarmottagning
  • Medicinövervakning
  • Sårvård
  • Daglig bäddning och tillsyn av rummet
  • Daglig hjälp med av - och påklädning morgon och kväll
  • Tvättservice

Utgående från hurudant vårdbehovet är görs ett avtal upp tillsammans med en representant för Hagaro, pensionären och/eller en anhörig.