Korttidsboendet

På Hagaro finns det ett möblerat rum där man kan bo en eller flere veckor.

För korttidsboendet debiteras en dygnsavgift vilken inkluderar boendet, kost och klädvård. Dygnsavgiften är 120€/dygn från 1.1.2022.